Hebrew Books

מנוחת השבת

האיגרת אל העברים נועדה לעזור ליהודים המשיחיים בתקופת בית שני לעבור מעבודת אלוהים הסובבת סביב בית המקדש, לעבודת אלוהים המתמקדת בישוע המשיח – המשכן האמיתי שכונן אלוהים. היא קוראת לכל המאמינים להיכנס אל מנוחת השבת, אל המקום שבו ישוע הוא הכל בכול.

“אני שמח להמליץ על השיעורים האיכותיים מהאיגרת אל העברים שספר זה מציע. התיאולוגיה שלו מעמיקה, והכתיבה פשוטה, קולחת ומעודדת את הקורא להתקרב לישוע המשיח ולהתמסר לו.” (ד”ר דניאל ג’סטר)

מנוחת השבת
מנוחת השבת

לחץ כדי לקנות את מנוחת השבת


השליחות / ישראל הראל

שליח ושליחות

“עבד טוב ונאמן” מתי כ”ה 21-אלה המילים שכל מאמין שאוהב את ישוע מקווה לשמוע ביום שבו יעמוד מול אדונו. הספר נועד לעזור לקורא להבין טוב יותר את השליחות שנקראנו למלא, יחד עם מלאכי, הנביא האחרון בתנ”ך, נלמד להיות שליחים טובים יותר, נחשוף את המכשולים שעומדים בפנינו ונלמד איך להעביר את מסר אהבתו של אלוהים בצורה ברורה יותר.

לחץ כדי לקנות את השליחות