Binnengaan in die rust

Binnengaan in de rust

Israel Harel laat een volledig nieuw licht schijnen op het nieuwtestamentische boek Hebreeën dat zelfs de meest doorgewinterde christelijke volgeling zal onderrichten. De auteur onderzoekt de achtergrond van de Joodse cultuur en opvattingen waarin de brief aan de Hebreeën is geschreven. Hij zet de referenties aan de Joodse geschiedenis uiteen om de moderne lezer (Jood of niet-Jood) te helpen begrijpen wat Jezus hee gedaan voor een ieder van ons. Hij onderzoekt de vragen en moeilijkheden die worden aangehaald in de brief, en bespreekt tegelijkertijd lang bestaande trends binnen het judaïsme en hoe Jezus het Bijbelse judaïsme vervult en het Rabbijnse judaïsme overstijgt. Uit deze uit- eenzetting komt één thema luid en duidelijk naar voren: de brief aan de Hebreeën is een duidelijke oproep tot intimiteit met God in het heilige der heiligen. Het is een roep om binnen te gaan in de sabbatrust van God, in de plaats waar Hij alles in al is.

Binnengaan in de rust
Binnengaan in de rust
Koop het bij Amazon!